Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Эм Эн Эн Би Эм холдинг
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 тогооч 2019-11-12
2 хамгаалалтын албаны ажилтан 2019-11-12