Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Эм Эн Эн Би Эм холдинг
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 сантекникч 2019-07-19
2 угаагч 2019-07-19
3 тогооч 2019-07-19
4 үйлчлэгч 2019-08-22