Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Эм Эн Эн Би Эм холдинг
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.