Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Бямба
Нэр Оюунсүрэн
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Яс шатаах 2019-07-19