Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хэнтий аймаг Хэрлэн сум Мал эмнэлэг
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 МАЛЫН ЭМЧ 2019-08-30
2 НАРИЙН БИЧИГ 2019-08-30