Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Ноосон эдлэл урлалын төв
Хариуцлагын хэлбэр Төрийн бус байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.