Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Дэлхийн сайн мэдээний АЗДБСүм
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.