Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Пунцаг
Нэр Сувдаа
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.