Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Оюун дарь эх ХХК
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 гагнуурчин 2020-02-07