Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Налайх хүүхэд хөгжлийн төв
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Сургалт, урьдчилан сэргийлэх ажилтан 2021-10-11