Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Санж
Нэр Мягмаржав
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 МАЛЧИН 2020-09-24