Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Бонсай
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 сувилагч 2020-11-11