Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Шуурхай удирдлага зохицуулалт
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 даргийн туслах 2021-02-02
2 инженер сүлжээний 2021-02-02
3 хүний нөөц 2021-02-02