Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр ТОСТ ТРАНС
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Үйлчлэгч 2021-01-19
2 хамгаалагч 2021-01-19
3 Нягтлан 2021-01-19