Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Баярсайхан
Нэр Батчулуун
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.