Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Пүрвээ
Нэр Нансалмаа
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.