Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Зундуй
Нэр Соёлмаа
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.