Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Цэгц мандал
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ТОГООЧ 2021-05-25