Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Паданч
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Цонхны шил угаагч резин наах 2021-09-14