Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Цэрэндорж
Нэр Барсболд
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 МАЛЧИН 2021-11-25