Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Алтайн хүдэр
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл