Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Метропласт
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Тоног төхөөрөмжийн оператор 2021-03-30
2 Тоног төхөөрөмжийн оператор 2021-03-16