Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Єргєн зїлэг
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 харуул 2020-12-23