Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Өндөрбуянт Холдинг
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Салхивчны бригадын дарга 2018-12-14