Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Тохижилт-сїмбэр
Хариуцлагын хэлбэр Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.