Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Засаг даргын тамгын газар
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 МЭРГЭЖИЛТЭН 2020-11-19