Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Жүр үр ХХК
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Жүр үр 2019-05-25