Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: орцны жижүүр

Ажил олгогчийн нэр: өнөр-2 СөХ

Зарласан огноо: 2017 оны 3 сарын 03

Хүчинтэй байх огноо: 2021 оны 2 сарын 28

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 250000 - 350000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Хүйс харгалзахгүй

Нас: -