Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Сав шахалтын ажилтан

Ажил олгогчийн нэр: өнөд өвлөх урлахуй

Зарласан огноо: 2019 оны 5 сарын 10

Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 12 сарын 28

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 400000 - 500000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: 18 - 45