Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: массажчин

Ажил олгогчийн нэр: Моманп хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо

Зарласан огноо: 2019 оны 8 сарын 13

Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 10 сарын 13

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 600000 - 800000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Хүйс харгалзахгүй

Нас: -