Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: 8322-15-Жолоочь суудлын машины

Ажил олгогчийн нэр: Моманп хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо

Зарласан огноо: 2019 оны 8 сарын 13

Хүчинтэй байх огноо: 2019 оны 9 сарын 30

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 400000 - 530000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: -