Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Ээлжийн ахлах

Ажил олгогчийн нэр: Дорнын хүдэр

Зарласан огноо: 2020 оны 1 сарын 02

Хүчинтэй байх огноо: 2020 оны 12 сарын 25

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 800000 - 1500000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: -