Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: мод бэлтэгч

Ажил олгогчийн нэр: Ихсоёолж

Зарласан огноо: 2020 оны 3 сарын 01

Хүчинтэй байх огноо: 2025 оны 3 сарын 01

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 450000 - 600000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: -