Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: бАГШ ҮЙЛЧИЛЭГЧ

Ажил олгогчийн нэр: Ахлах гуравдугаар сургууль

Зарласан огноо: 2020 оны 11 сарын 20

Хүчинтэй байх огноо: 2020 оны 11 сарын 27

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 420000 - 750000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Хүйс харгалзахгүй

Нас: -