Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: механизмчин

Ажил олгогчийн нэр: Төв АЗЗА

Зарласан огноо: 2020 оны 12 сарын 01

Хүчинтэй байх огноо: 2021 оны 3 сарын 31

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 800000 - 1500000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: 25 - 45