Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Галч

Ажил олгогчийн нэр: Баянжаргалан сумын хүн эмнэлэг

Зарласан огноо: 2020 оны 11 сарын 18

Хүчинтэй байх огноо: 2021 оны 4 сарын 30

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 420000 - 450000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: -