Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: хэвийн боовчин

Ажил олгогчийн нэр: Суман Гүн Трейд

Зарласан огноо: 2021 оны 2 сарын 01

Хүчинтэй байх огноо: 2021 оны 4 сарын 30

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 400000 - 700000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Хүйс харгалзахгүй

Нас: 20 - 45