Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: ХАБЭА аижлтан

Ажил олгогчийн нэр: Эвттрак ремикон

Зарласан огноо: 2021 оны 4 сарын 08

Хүчинтэй байх огноо: 2021 оны 12 сарын 31

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 1000000 - 1200000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: 30 - 45