Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Самосвалын жолооч

Ажил олгогчийн нэр: Эвттрак ремикон

Зарласан огноо: 2021 оны 4 сарын 08

Хүчинтэй байх огноо: 2021 оны 5 сарын 31

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 1200000 - 1500000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: 25 - 45