Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: МТ-86 операторчин

Ажил олгогчийн нэр: Алтайнзам

Зарласан огноо: 2021 оны 4 сарын 22

Хүчинтэй байх огноо: 2021 оны 6 сарын 04

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 1000000 - 1500000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: -