Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Авто механик

Ажил олгогчийн нэр: Зїїнхараа хот тохижуулах газар

Зарласан огноо: 2021 оны 3 сарын 03

Хүчинтэй байх огноо: 2021 оны 10 сарын 31

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 420000 - 700000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: -