Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: үйлдвэрлэлийн ажилтан

Ажил олгогчийн нэр: Дарханы Тємєрлєгийн Їйлдвэр

Зарласан огноо: 2021 оны 7 сарын 01

Хүчинтэй байх огноо: 2021 оны 12 сарын 31

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 800000 - 1200000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Эр

Нас: 20 - 40