Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Ус түгээгч

Ажил олгогчийн нэр: Цант-Орхон

Зарласан огноо: 2021 оны 9 сарын 01

Хүчинтэй байх огноо: 2021 оны 12 сарын 31

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11: Бүтэн цагаар

Цалин: 420000 - 500000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Хүйс харгалзахгүй

Нас: -