Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: Сургалт, урьдчилан сэргийлэх ажилтан

Ажил олгогчийн нэр: Налайх хүүхэд хөгжлийн төв

Зарласан огноо: 2021 оны 10 сарын 12

Хүчинтэй байх огноо: 2022 оны 10 сарын 01

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 600000 - 900000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Хүйс харгалзахгүй

Нас: 25 - 50