Холбоо барих

Ажлын байрны мэдээлэл

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын байрны мэдээлэл: ХАМГААЛАГЧ

Ажил олгогчийн нэр: Хашака

Зарласан огноо: 2021 оны 11 сарын 18

Хүчинтэй байх огноо: 2021 оны 11 сарын 30

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах цаг11:

Цалин: 600000 - 800000 ₮

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Хүйс: Хүйс харгалзахгүй

Нас: -