Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
420000 - 900000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
700000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
600000 - 1200000 ₮ 25 - 35 Эм Өнөөдөр
400000 - 600000 ₮ - Эм Өнөөдөр
400000 - 600000 ₮ - Эм Өнөөдөр
420000 - 650000 ₮ 18 - 49 Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
550000 - 800000 ₮ 35 - 44 Эм 2021-01-15
500000 - 1200000 ₮ - Эр 2021-01-15
500000 - 1200000 ₮ - Эр 2021-01-15
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-01-15
500000 - 900000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-01-15
1000000 - 1200000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-01-15
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-01-15
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-01-15
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-01-15
550000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-01-15
550000 - 800000 ₮ - Эм 2021-01-15
550000 - 800000 ₮ - Эм 2021-01-15
550000 - 800000 ₮ - Эм 2021-01-15