Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
500000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
500000 - 2500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
500000 - 2500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
500000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
500000 - 1000000 ₮ - Эм Өнөөдөр
500000 - 1000000 ₮ - Эм Өнөөдөр
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
600000 - 1000000 ₮ - Эм Өнөөдөр
400000 - 500000 ₮ 20 - 45 Эр Өнөөдөр
800000 - 1100000 ₮ 18 - 45 Эр Өнөөдөр
320000 - 800000 ₮ - Эм Өнөөдөр
400000 - 600000 ₮ 20 - 50 Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
500000 - 650000 ₮ 20 - 50 Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
400000 - 700000 ₮ 20 - 50 Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
400000 - 800000 ₮ 20 - 50 Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
400000 - 700000 ₮ 20 - 45 Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
600000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-09-21
800000 - 900000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-09-21