Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
1200000 - 1600000 ₮ - Эр Өнөөдөр
600000 - 1000000 ₮ - Эр Өнөөдөр
1000000 - 1500000 ₮ - Эр Өнөөдөр
700000 - 800000 ₮ 25 - 28 Эм Өчигдөр
700000 - 800000 ₮ 22 - 35 Эм Өчигдөр
600000 - 800000 ₮ 25 - 32 Эм Өчигдөр
700000 - 800000 ₮ 22 - 35 Эр Өчигдөр
600000 - 700000 ₮ 25 - 30 Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
600000 - 700000 ₮ 25 - 30 Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
700000 - 800000 ₮ 22 - 35 Эр Өчигдөр
700000 - 800000 ₮ 22 - 35 Эм Өчигдөр
700000 - 800000 ₮ 25 - 35 Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
700000 - 800000 ₮ 25 - 35 Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
700000 - 800000 ₮ 22 - 35 Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
700000 - 800000 ₮ 25 - 45 Эр Өчигдөр
700000 - 800000 ₮ 22 - 35 Эр Өчигдөр
600000 - 700000 ₮ 22 - 35 Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
600000 - 700000 ₮ 22 - 30 Эм Өчигдөр
600000 - 700000 ₮ 25 - 28 Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
600000 - 800000 ₮ 25 - 38 Эр Өчигдөр