Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
600000 - 700000 ₮ 18 - 37 Эр Өчигдөр
600000 - 700000 ₮ 18 - 37 Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
600000 - 700000 ₮ 18 - 37 Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
250000 - 250000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-25
650000 - 850000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-25
650000 - 750000 ₮ - Эр 2020-09-25
420000 - 500000 ₮ - Эм 2020-09-24
500000 - 1000000 ₮ 35 - 44 Эм 2020-09-24
500000 - 550000 ₮ 30 - 45 Эм 2020-09-23
420000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-23
420000 - 750000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-23
500000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-23
450000 - 650000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-22
450000 - 650000 ₮ - Эм 2020-09-22
420000 - 500000 ₮ - Эр 2020-09-22
500000 - 550000 ₮ 25 - 45 Эм 2020-09-22
300000 - 500000 ₮ 20 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2020-09-21
600000 - 1000000 ₮ 15 - 34 Эр 2020-09-21
420000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-19
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-19