Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
600000 - 800000 ₮ 22 - 55 Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
420000 - 700000 ₮ - Эм Өнөөдөр
420000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
700000 - 800000 ₮ 25 - 48 Эр Өчигдөр
700000 - 800000 ₮ 25 - 48 Эр Өчигдөр
600000 - 700000 ₮ 25 - 48 Эр Өчигдөр
600000 - 700000 ₮ 25 - 48 Эм Өчигдөр
600000 - 700000 ₮ 25 - 38 Эр Өчигдөр
600000 - 700000 ₮ 25 - 45 Эм Өчигдөр
600000 - 700000 ₮ 20 - 40 Эм Өчигдөр
400000 - 800000 ₮ 18 - 60 Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
1500000 - 1500000 ₮ 23 - 50 Эр Өчигдөр
1000000 - 1000000 ₮ 23 - 45 Эм Өчигдөр
600000 - 700000 ₮ 20 - 38 Эр Өчигдөр
600000 - 700000 ₮ 20 - 40 Эр Өчигдөр
600000 - 700000 ₮ 20 - 38 Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
800000 - 1000000 ₮ - Эр Өчигдөр
600000 - 700000 ₮ 18 - 25 Хүйс харгалзахгүй 2021-09-22
600000 - 700000 ₮ - Эм 2021-09-22
600000 - 700000 ₮ - Эм 2021-09-22