Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
8000000 - 9000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
8000000 - 9000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
500000 - 750000 ₮ 18 - 30 Эм Өнөөдөр
8000000 - 9000000 ₮ 18 - 45 Эм Өнөөдөр
400000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
700000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
320000 - 400000 ₮ - Эм Өнөөдөр
320000 - 400000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
320000 - 620000 ₮ 18 - 59 Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
320000 - 500000 ₮ 22 - 35 Эм Өчигдөр
770000 - 770000 ₮ - Эм 2020-01-21
500000 - 800000 ₮ 25 - 45 Эм 2020-01-20
500000 - 800000 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-01-20
600000 - 1000000 ₮ 25 - 45 Эм 2020-01-20
600000 - 900000 ₮ 25 - 45 Эм 2020-01-20
800000 - 850000 ₮ 25 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2020-01-20
700000 - 850000 ₮ 25 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2020-01-20
800000 - 850000 ₮ 25 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2020-01-20
800000 - 1000000 ₮ 25 - 50 Эр 2020-01-20
1000000 - 1200000 ₮ 25 - 50 Эр 2020-01-20