Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
900000 - 1500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-03-03
420000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-03-01
420000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-11-01
420000 - 500000 ₮ - Эр 2020-09-22
420000 - 550000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-08-25
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-06-01
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-30
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-08
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-01
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-01
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-01
200000 - 300000 ₮ - Эр 2019-01-01