Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
300000 - 350000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-05-14
600000 - 800000 ₮ 18 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2020-05-01
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-30
450000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-23
500000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-23
450000 - 1000000 ₮ 18 - 45 Эр 2020-04-23
500000 - 1000000 ₮ 18 - 45 Эр 2020-04-23
500000 - 650000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-22
450000 - 700000 ₮ 20 - 45 Эр 2020-04-22
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-08
400000 - 5000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-01
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-01
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-01
420000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-01
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-04-01
400000 - 420000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-03-02
600000 - 800000 ₮ 18 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-02-20
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-02-01
450000 - 500000 ₮ 25 - 45 Эр 2020-02-01
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-02-01