Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
420000 - 800000 ₮ 25 - 45 Эр 2021-06-11
500000 - 850000 ₮ 25 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2021-06-10
250000 - 250000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-07
420000 - 850000 ₮ 25 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2021-06-03
420000 - 850000 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2021-06-03
420000 - 850000 ₮ - Эр 2021-06-03
600000 - 1500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-02
420000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-05-28
400000 - 600000 ₮ - Эр 2021-05-28
450000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-05-25
420000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-05-01
420000 - 500000 ₮ - Эр 2021-05-01
420000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-05-01
450000 - 650000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-05-01
420000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-04-01
420000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-04-01
5000 - 7000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-04-01
420000 - 600000 ₮ - Эм 2021-03-31
400000 - 1000000 ₮ 45 - 50 Эм 2021-03-10
400000 - 1000000 ₮ 45 - 50 Эм 2021-03-10