Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
200000 - 400000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
200000 - 400000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
200000 - 400000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
450000 - 1000000 ₮ 18 - 45 Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
500000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-11-02
600000 - 1000000 ₮ 20 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2020-11-01
600000 - 1000000 ₮ 20 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2020-11-01
500000 - 1000000 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-10-01
500000 - 1000000 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-10-01
300000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-10-01
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-10-01
450000 - 450000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-10-01
420000 - 500000 ₮ - Эр 2020-09-22
420000 - 800000 ₮ - Эр 2020-09-21
420000 - 800000 ₮ - Эм 2020-09-21
400000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-03
400000 - 800000 ₮ - Эр 2020-09-03
450000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-07-01
450000 - 600000 ₮ - Эм 2020-06-30
420000 - 500000 ₮ 30 - 34 Эм 2020-05-13