Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
600000 - 1000000 ₮ - Эр 2020-11-01
600000 - 700000 ₮ 20 - 45 Эр 2020-10-27
600000 - 700000 ₮ 20 - 45 Эр 2020-10-27
400000 - 500000 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-03-29
500000 - 600000 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-03-26
400000 - 500000 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-03-26
700000 - 900000 ₮ 30 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2020-01-01