Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
800000 - 1000000 ₮ - Эр 2021-09-08
800000 - 1000000 ₮ 30 - 45 Эр 2021-09-07
800000 - 1000000 ₮ - Эр 2021-09-07
420000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-09-01
420000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-09-01
500000 - 3000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-08-01
500000 - 3000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-08-01
500000 - 3000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-08-01
500000 - 3000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-08-01
250000 - 300000 ₮ 18 - 54 Хүйс харгалзахгүй 2021-07-01
250000 - 300000 ₮ 18 - 56 Хүйс харгалзахгүй 2021-06-01
420000 - 600000 ₮ - Эр 2020-10-01