Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
550000 - 650000 ₮ 20 - 35 Эр 2021-02-23
550000 - 650000 ₮ 20 - 35 Эр 2021-02-23
480000 - 650000 ₮ 30 - 55 Эр 2020-12-25
420000 - 600000 ₮ - Эр 2020-10-01