Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
650000 - 700000 ₮ 20 - 25 Хүйс харгалзахгүй Өчигдөр
400000 - 900000 ₮ 20 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2021-06-11
420000 - 900000 ₮ - Эр 2021-06-10
420000 - 1000000 ₮ - Эр 2021-06-10
420000 - 450000 ₮ - Эр 2021-06-07
900000 - 1200000 ₮ 35 - 50 Эр 2021-06-04
450000 - 1200000 ₮ - Эр 2021-06-02
800000 - 1500000 ₮ - Эр 2021-06-02
800000 - 1500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-02
800000 - 1500000 ₮ - Эр 2021-06-02
700000 - 2000000 ₮ - Эр 2021-06-02
1000000 - 1200000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-01
1000000 - 1200000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-01
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-01
800000 - 1500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-01
700000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-01
700000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-01
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-01
800000 - 1500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-01
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-06-01