Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
500000 - 750000 ₮ 22 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2019-12-02
650000 - 1500000 ₮ 22 - 55 Хүйс харгалзахгүй 2019-11-20
700000 - 800000 ₮ 22 - 55 Хүйс харгалзахгүй 2019-11-05
450000 - 600000 ₮ - Эм 2019-11-01
450000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-11-01
1000000 - 1200000 ₮ 20 - 35 Эр 2019-10-28
320000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-09-01
320000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-09-01
800000 - 1500000 ₮ 21 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2019-08-14
1000000 - 1500000 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2019-08-14
600000 - 800000 ₮ 21 - 40 Эм 2019-08-12
320000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-08-01
600000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-04-17
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-04-03
400000 - 500000 ₮ 18 - 45 Эр 2019-04-01
400000 - 600000 ₮ 25 - 44 Эм 2019-01-30