Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
1000000 - 1200000 ₮ 22 - 60 Хүйс харгалзахгүй 2019-09-02
800000 - 800000 ₮ 22 - 60 Хүйс харгалзахгүй 2019-09-02
800000 - 800000 ₮ 22 - 60 Хүйс харгалзахгүй 2019-09-02
800000 - 800000 ₮ 22 - 60 Хүйс харгалзахгүй 2019-09-02
1500000 - 1500000 ₮ 22 - 60 Хүйс харгалзахгүй 2019-09-02